Οι παραγωγοί του Music Society μεταφέρθηκαν σ' ένα φανταστικό metaπλαίσιο και αναμετρήθηκαν με την αρχή ή το τέλος τους.