Οι παραγωγοί του Music Society συνθέτουν το πρώτο μουσικό μωσαϊκό για τη νέα χρονιά.