Οι παραγωγοί του Music Society μεταφέρθηκαν σ' ένα φανταστικό metaπλαίσιο και αναμετρήθηκαν με την αρχή ή το τέλος τους.

MS Archives: the MS Challenge. O ΠιΖήτα έβαλε τη σκέψη και ξεκινήσαμε να ακούμε επιτέλους εκπομπές των συμπαραγωγών μας