Βράδυ Δευτέρας, ο Δημήτρης Κλάγκος ήρθε στο MS κρατώντας μια κάμερα. Τι είναι το Music Society; Ποια η ιστορία του και πως προχωράει; Τι συμβαίνει στην…