το φθινόπωρο δεν μου αρέσει να γράφω

προτιμώ να περιμένω τα φύλλα να πέσουν

μαζί με αυτά κιτρινισμένες λέξεις

κάθε φύλλο από μία

προϊόντα αποσύνθεσης κι αυτές

λίπασμα για νέες ιστορίες

dead moon-i hate the blues

)ςτ(