Οι Εκδόσεις Απρόβλεπτες γεννήθηκαν το 2011. Ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του περιοδικού HUMBA, με το οποίο μας ενώνουν ισχυροί δεσμοί. Το περιοδικό HUMBA ήταν η αφορμή «να φτιαχτεί ακόμη ένας εκδοτικός οίκος». Μέσω του HUMBA διαπιστώθηκε η έλλειψη βιβλιογραφίας που αφορά το κοινωνικό και πολιτικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, όπως και την κουλτούρα του γηπέδου και των οπαδών. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι των Απρόβλεπτων Εκδόσεων.

Οι Εκδόσεις Απρόβλεπτες γεννήθηκαν το 2011. Ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του περιοδικού HUMBA, με το οποίο μας ενώνουν ισχυροί δεσμοί. Το περιοδικό HUMBA ήταν η αφορμή «να φτιαχτεί ακόμη ένας εκδοτικός οίκος». Μέσω του HUMBA διαπιστώθηκε η έλλειψη βιβλιογραφίας που αφορά το κοινωνικό και πολιτικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, όπως και την κουλτούρα του γηπέδου και των οπαδών. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι των Απρόβλεπτων Εκδόσεων.