Ο κόσμος μου ενάντια στον κόσμο σου,
Οι στρατιώτες μου να πολεμάνε τους δικούς σου,
Τα βλέμματά μας μονομάχοι μιας αλλοτινής εποχής,
Το σκοτάδι έξω από το παράθυρό μου αναμετράται με το σκοτάδι έξω από το παράθυρό σου.
Αλλά…
Ο χτύπος της καρδιάς μου, χτύπος της καρδιάς σου
Το γέλιο μου, γέλιο σου
Τα δάκρυά μου, δάκρυά σου
Η ζωή μου, ζωή σου.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ (ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ)
Χάρης Πολονύφης