Το Thrashing Devastation 2018 mini tour συγκροτηθηκε σαν πρωτοβουλία φίλων με σκοπο να thrash-αρουν παρέα, να διαδώσουν την μουσική τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα…