Πρωτόγονος, μισάνθρωπος, παράξενος, τον έλκυε ο θάνατος και η μοναξιά, μαζί μ’εκείνη την εκπληκτική μουσική που γεννήθηκε από τον πόνο και την οργή, λευκών και…