Αντί να γράψουμε ένα κείμενο για όσα έχουμε κάνει και ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα βίντεο. Μουσικές, φωνές, δράσεις και όνειρα…