Η δεκαετία του ’80, ήταν η περίοδος που ξεκίνησε πιο έντονα και σε μεγαλύτερη συχνότητα, η εισροή του αγγλοσαξονικού –και όχι μόνο– rock n roll…