‘‘Γεννήθηκα στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στην Ξάνθη, τη διατηρητέα κι όχι την άλλη, τη φριχτή, που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες’’…