Τοπία

Από ήχους

Είμαστε ήχοι. Κάνουμε ήχο, όταν περπατάμε όταν κουνάμε τα χέρια μας όταν κουνιούνται
τα μαλλιά μας. Είμαστε μουσική. Κάθε μέρα γάφουμε μουσική στο πεντάγραμμο της ζωής
μας και γράφουμε μουσική στο πεντάγραμμο άλλων.
Η φωνές μας είναι ηχοτοπία. Οι σκέψεις μας είναι ηχοτοπία
Δεν υπάρχει τίποτα χωρίς ήχο γιατί όλα είναι κίνηση που παράγει ήχο και όλα
Είναι μουσική.

.

Ζούμε στην Κοινωνία της Μουσικής

κι αν μας απειλεί η μη-κοiνωνία του θορύβου
εμείς θα εκπέμπουμε πιστά στο musicsociety.gr!

///ληδα