Τρωγλοδύτης του Ήχου

Show Times

Not Currently Scheduled.

About the Show


θόρυβοι, φλυαρίες, σαρδάμ, ευφυολογήματα και μπουρδολογίες. Την 2η Δευτέρα κάθε μήνα από τις 19:00 έως τις 21:00.

twitter | mixcloud

Show Posts