Στην μελοποιημένη «Πρέβεζα» του Καρυωτάκη, η τελευταία αυτή στροφή του ποιήματος, έχει παραληφθεί. «Αν τουλάχιστον, μέσα στους ανθρώπους αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία… Σιωπηλοί, θλιμμένοι,…

Ιστορία πρώτη: O Σουμάν Αλή ή Αλή Σουμάνης, υπήρξε ο σπουδαιότερος τουρκοκρητικός βιολάτορας της ανατολικής κρήτης κάπου στα 1900-1920 (στην Ανατολική Κρήτη επικρατούσε το βιολί…

Έχω ένα θέμα. Να γράφω λιγότερο η να αφεθώ κι όπου πάει… Δεν θέλω να σε κουράσω είναι η αλήθεια αλλά γιατί πρέπει να καταπιέσω…