Κρεμάμενοι/ες από σύρματα ή μουσικές χορδές αιωρούμαστε. Η θέση μεταβάλλεται. Κάθε ταλάντωση είναι αποτέλεσμα κάποιου πεδίου δυνάμεων και το είδος του πεδίου διαμορφώνει το είδος…

Razzmatazz

04/05/2016 0

Μια εκπομπή που κοιμήθηκε Ζαβαρακατρανέμια και ξύπνησε Razzmatazz. Κανείς δεν είναι σίγουρος πότε και υπό ποίες συνθήκες συντελέστηκε η αλλαγή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι…

Μια εκπομπή για αυτούς που δεν κοιμούνται νωρίς τις Τρίτες, με περάσματα από post rock, trip hop, indie αλλά και πιο βαρύ ήχο, ανάλογα με…