Οι Diggers ήταν εργάτες γης στην Αγγλία του 17ου αιώνα που αρνήθηκαν να πληρώνουν φόρους στους ιδιοκτήτες της γης και δημιούργησαν τη δική τους κοινότητα μακριά από τον πολιτισμό της εποχής. Πίστευαν στην κοινοκτημοσύνη και αρνούνταν να πολεμήσουν ακόμη και με όσους επιβουλεύονταν το πείραμά τους, που κράτησε περίπου δύο χρόνια.

Οι Chumbawamba που συμπεριλαμβάνουν το Τραγούδι Των Diggers στον δίσκο τους English Rebel Songs σημειώνουν ότι ο αγώνας των Diggers μπορεί να μας διδάξει δύο πράγματα: “το πρώτο είναι ότι μπορούν πραγματικά να επιζήσουν κοινοτικές μορφές παραγωγής χωρίς αρχηγούς και λόρδους και το δεύτερο είναι ότι είναι πιθανό ο απολύτως ειρηνικός τρόπος να αποδειχθεί αυτοκαταστροφικός για μια τέτοια κοινότητα“.

 Εδώ είναι οι στίχοι του τραγουδιού των Diggers που γράφτηκε το 1649:

You noble diggers all stand up now, stand up now
You noble diggers all stand up now
The wasteland to maintain seeing cavaliers by name
Your digging does maintain and persons all defame
Stand up now, stand up now
Your houses they pull down stand up now, stand up now
Your houses they pull down, stand up now
Your houses they pull down to fright your men in town
But the gentry must come down and the poor shall wear the crown
Stand up now diggers all
With spades and hoes and plows stand up now, stand up now
With spades and hoes and plows, stand up now
Your freedom to uphold seeing cavaliers are bold
To kill you if they could and rights from you to hold
Stand up now diggers all
The gentry are all round stand up now, stand up now
The gentry are all round stand up now
The gentry are all round on each side the are found
Their wisdom so profound to cheat us of our ground
Stand up now stand up now
The lawyers they conjoin stand up now stand up now
The lawyers they conjoin stand up now
To rescue they advise, such fury they devise, the devil in them lies
And hath blinded both their eyes
Stand up now, stand up now
The clergy they come in stand up now, stand up now
The clergy they come in stand up now
The clergy they come in and say it is a sin
That we should now begin our freedom for to win
Stand up now diggers all
‘Gainst lawyers and ‘gainst priests stand up now stand up now
‘Gainst lawyers and ‘gainst priests stand up now
For tyrants they are both, even flat against their oath
To grant us they are loathe free meat and drink and cloth
Stand up now diggers all
The club is all their law, stand up now stand up now
The club is all their law, stand up now
The club is all their law, to keep all men in awe
That they no vision saw to maintain such a law
Stand up now diggers all

Κάθε σχέση με σύγχρονες μορφές κοινωνικής πραγματικότητας, είναι ή δεν είναι συμπτωματική, ανάλογα με τον τρόπο που βλέπει κανείς τον κόσμο.

 -τέλος-

 f

p.s.: μπορείτε να ακούσετε το τραγούδι πατώντας τη φωτογραφία