Σάββατο Λαζάρου και τα «Κλασικά Ηχογραφημένα» ταξιδεύουν στην Αναγέννηση και το Μπαρόκ.Θα ακούσουμε πασχαλινή μουσική μεγάλων συνθετών της Αναγέννησης και του Μπαρόκ.Μεταξύ άλλων, μουσική John Taverner (μοτέτο «Dum Transisset Sabbatum»),…