Είναι η απώλεια που εγγυάται ότι είμαστε ικανοί να αντιληφθούμε αυτό που πάντοτε εκκρεμεί εντός του κόσμου: η ολότητα της ύπαρξής μας μέσω της βιωμενης εμπειρίας του θανάτου του Άλλου. Και σχεδόν αναπάντεχα επιστρέφουμε εκεί που αυτή η εκκρεμότητα ξεκινά: εκεί που αποκτάται η συνείδηση του Άλλου. Στην αρχή της ζωής.

Ένα mixtape από τον Ανδρέα Ζαβιτσάνο (Underground Railroad)