“Πήρα από το χέρι σου νερό να το ξεχάσω δεν μπορώ” λέει το τραγούδι. Το Σάββατο στις 11:00 η εκπομπή”Ραντεβού στην Belleville” με τον Νίκο Μάρο φιλοξενεί την ‘Εφη Σπυροπούλου για να μας μιλήσει για την πρωτοβουλία “Save Greek Water”, γιατί κινδυνεύουμε να πούμε το νερό νεράκι και τι πρέπει να κάνουμε γι΄ αυτό!


More Posts for Show: