Έχω ένα τραπέζι τετράγωνο

Φεγγάρι τρύπα

Έχω έναν καθρέφτη καθαρό

Φεγγάρι παγιέτα

Έχω ένα μαξιλάρι γαλάζιο

Φεγγάρι λάμπα

Έχω ένα πινέλο μαλακό

Φεγγάρι πηγάδι

Έχω ένα μπολ με φρούτα

Φεγγάρι κρυσταλλάκι

Επτά ζωές είναι λιγότερες από εβδομήντα μύγες

Φεγγάρι σκέτο

 Galaxie 500 – Another Day

)ςτ(