γαργαλιέσαι?
τώρα θα σε χαιδέψω λίγο στο πόδι και θα γίνεις τόσο δα μικρούλης.
και μετά θα χτενίσω τα μαλλιά μου με τη μαγική βούρτσα και θα γίνω τόοοσο μεγάλη.
και η γάτα μου μαζί.

στο έχω πει: στο δικό μου κόσμο οι γάτες δε λένε νιάου, λένε: ‘Yes, Miss Alice’.
στο δικό μου κόσμο τίποτα δεν είναι αυτό που είναι γιατί είναι αυτό που δεν είναι.
και αυτό που είναι, δεν είναι
και αυτό που δεν είναι, είναι.

 

Ιωάννα Β.Μ.

(αντιγραφή από Ειρήνη Β.Μ.)

http://www.youtube.com/watch?v=AdK0IMOW5mg